הלכות ועשית הישר והטוב

ואתחנן התשע''ט
נושאי משנה:
* דין ולפנים משורת הדין. * כופין על מידת סדום * מידת חסידות * אין רוח חכמים נוחה הימנו * פשרה – האמת והשלום אהבו
מקורות:
גמרא: בבא מציעא לה, א וארחות צדיקים תשמור; פג, א, שומא הדר לעולם; קח, א, בר מצרא
רבינו, הל' שכירות, מלוה ולווה, שכנים

תגיות: 
תאריך: 
16/08/19 ט"ו אב התשע"ט
x

Audio Playlist