הרב עידו פכטר - על הזיכרון

במסגרת ישיבת ראש חודש אלול ה'תשע"ו.
נושא: לקראת הימים הנוראים בטרם ימים פונים.
מרכז קהילתי "מקור חיים", נתניה.

תאריך: 
17/04/18 ב' אייר התשע"ח
x

Audio Playlist