חזון המדינה היהודית בהלכה

בהעלותך התשע''ט
גמרא, סנהדרין ספר שופטים (ח"א וח"ב)

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪