ד''ר אורי מלמד הלכות תשובה לרמב''ם 27

השיעור קוצר מפאת אירועי יום ירושלים

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪