דילוג לתוכן העיקרי

האם כיבוש הארץ היא מצות עשה?

מקורות:
סוטה מד ע"א
כתובות קי ע"ב
הרמב"ם, הל' מלכים