מהי מצוות הקבלת פני רב?

מתוך מעמד הקבלת פני רבו למרן הרה"ג מאזוז ראש "ישיבת כסא רחמים"

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪