זכות קיזוז קיימת וזכות קיזוז נטענת - הכנס העולמי ה-23 לדיני ממונות

x

Audio Playlist