המדרש הגדול - מקורותיו ומבנהו

ד"ר יוסף יובל טובי
יום עיון בבית הכנסת ארגון "אבי דוד" ירושלים פסח התשע''ב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪