דילוג לתוכן העיקרי

ט"ו בשבט בהלכה – דיני תרומות ומעשרות

מקורות: גמרא, רה"ש, יד, ע"א וילך רמב"ם, הל' תרו"מ ומעשר שני