ט"ו בשבט בהלכה – דיני תרומות ומעשרות

מקורות: גמרא, רה"ש, יד, ע"א וילך רמב"ם, הל' תרו"מ ומעשר שני

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪