פתיחת מכתבים והזמנות מודבקות בשבת והקריאה בהם

תופר, קורע, מדביק, מפריד ההדבקה, דין שטרי הדיוטות
מקורות:
גמרא, שבת, עג, א – עד, ב; קטו, א (משנה); קטז, ב (גמרא); קמט, א

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪