הרה''ג רצון ערוסי שליט''א מצוות צדקה הלכה למעשה. בחוקותי התשע''ח

יום השישי כ"ו אייר התשע"ח 11.5.18:
נושאי משנה:
מיהו עני?
מהו היקף הצדקה או המעשר כספים
צדקה ע"י הציבור

מקורות:
גמרא, כתובות, נ, א
סז, א- סח, א
תענית, ט, א
רבינו, הל' מתנות עניים

תאריך: 
11/05/18 כ"ה אייר התשע"ח
x

Audio Playlist