דיני מזוזה הלכה למעשה שיעור א

יום השישי י"א סיוון התשע"ח 25.5.18
כשרות המזוזה
מקומות החייבים במזוזה, מרפסות, בתי חולים, משרדים, מחסנים
אופן קביעת המזוזה
מקורות:
גמרא, יומא, יא, א
מנחות, לא, א - לה, א
רבינו, מזוזה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪