דיני מזוזה הלכה למעשה שיעור א

יום השישי י"א סיוון התשע"ח 25.5.18
כשרות המזוזה
מקומות החייבים במזוזה, מרפסות, בתי חולים, משרדים, מחסנים
אופן קביעת המזוזה
מקורות:
גמרא, יומא, יא, א
מנחות, לא, א - לה, א
רבינו, מזוזה

תגיות: 
תאריך: 
25/05/18 י' סיון התשע"ח
x

Audio Playlist