כנס לבי במזרח

כנס "ליבי במזרח"- מכללת אורות ישראל רחובות
הרב ד“ר רצון ערוסי I רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל I הכל מעלין לארץ ישראל - הלכה למעשה בארצות האסלם I מושב פתיחה I כנס מדעי בינלאומי I יהדות ארצות האסלם - השיבה למדינת ישראל I המכללה האקדמית לחינוך - מכללת אורות ישראל I קמפוס רחובות I תשע"ח
תודה לערוץ חוק ומשפט - המשפט העברי
https://www.youtube.com/channel/UC2g9B52uuAIiDJy_eI2klow/videos

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪