דיני חצרות ושיתופי מבואות

יום השישי כב' אב התשע''ח
הלכה למעשה בימינו
גמרא: עירובין דף סט ע”ב-עב ע”ב
רבינו, הל' עירובין

תגיות: 
תאריך: 
03/08/18 כ"א אב התשע"ח
x

Audio Playlist