הלכות כשרות ספר תורה חלק א כשרות העורות

יום השישי ג' מרחשון התשע"ט
נושא ראשון: כשרות העורות
מקורות:
גמרא, מגלה, דף יז, ע"א
גמרא, שבת, דף, עט, ע"א
גמרא, גיטין, דף כב, ע"א
רמב"ם, הל' ס"ת, שו"ע, הל' ס"ת

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪