הלכות ארבעת המינים - 'הקבלת פני רבו' בירושלים

יום ראשון ג' חוה''מ סוכות יח' בתשרי הקבלת פני רבו בירושלים
משנה תורה הלכות לולב פרק ח

תאריך: 
08/10/17 י"ז תשרי התשע"ח
x

Audio Playlist