הרה''ג רצון ערוסי שליט''א בעניין שאלת ובקשת גשמים חלק ב' [ערוך ובתוספת ווליום]

הורדו שיחות הטלפון שהיו באמצע השיעור

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪