זריזותו של אברהם אבינו לעקידה

זריזותו של אברהם אבינו לעקידה
הרצאה שניתנה בערב עיון מכוחו של עודד
לזכרו של ר' עודד חמדי נע"ג
נתניה, בית הכנסת "מקור חיים", ה' בכסלו תשע"ח

תאריך: 
04/12/17 ט"ו כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist