חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה

עקרונות מנחים בחינוך על פי חז"ל
מתוך ירחי כלה קיץ התשע"ז במלון לביא

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪