אכילת בשר ע"פ היהדות האם אין זה צער בעלי חיים?

הרצאתו של הרב ד"ר רצון ערוסי, "בעניין חוק צער בעלי חיים", כחלק מהכנס החמישים וארבע של "ניצוצות" העוסק בנושא צריכת בשר בעלי חיים מגידול תעשייתי: צער בעלי חיים ושיקולי כשרות בהלכה, בחוק ובחינוך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪