דיני גידם או קטוע או משותק בידיו לעניין הנחת תפילין ועשיית מצוות

דין המוגבלים בידיהם לעניין חיוב במצוות התלויות בעשייה בידיים
מקורות: גמרא מנחות  דף לו ע"ב- לז ע"ב. רמב"ם הלכות תפילין.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪