דיני גידם או קטוע או משותק בידיו לעניין הנחת תפילין ועשיית מצוות

דין המוגבלים בידיהם לעניין חיוב במצוות התלויות בעשייה בידיים
מקורות: גמרא מנחות  דף לו ע"ב- לז ע"ב. רמב"ם הלכות תפילין.

תאריך: 
09/02/16 כ"ט שבט התשע"ו
x

Audio Playlist