מצוינות וחינוך לאור דמויות המופת

הרצאת הרב רצון ערוסי על המצוינות של הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח זצ"ל -בכנס מנהלים של החמ"ד
לאחר דברי הרב - הרב ד"ר אברהם ליפשיץ ראש החמ"ד

תאריך: 
02/12/15 י"ט כסלו התשע"ו
x

Audio Playlist