מנהג הוצאת ספר תורה עטוף שחורים תוך אמירת קינות

כתב מהרי"ץ בפירושו 'עץ חיים':

"המנהג שנותנין מפה שחורה ע״ג ספר תורה וכל כך כדי להתעורר הלבבות להתאבל ולהתאונן על חרבן הבית וחילול התורה ועיין כל-בו ז״ל והלק״ט וס' תניא."

בית הכנסת "שיבת ציון" בקרית אונו הממשיך את מסורת עתיקה זו בה ניכרת הוצאת ספר תורה עטוף שחורים תוך אמירת קינות בבכיה כמנהג אבותינו בט' באב.
לאחר הקריאה בתורה נקראת ההפטרה במנגינת הקינות על מנת להמשיך ולעורר את הלבבות על הגורמים לחרבן הבית ולתשובה ציבורית ופרטית.

קריאת ההפטרה ע"י ר' צבי דאר. תרגום ההפטרה ע"י הראל גמליאל ועודד דאר.

תגיות: 
תאריך: 
26/07/15 ט' אב התשע"ה
x

Audio Playlist