דילוג לתוכן העיקרי

יום טוב שחל ביום ראשון ודין ברכת יקנה"ז

יום טוב שחל ביום ראשון ודין ברכת יקנה"ז. שו"ת בכל הקשור ליו"ט שחל ביום ראשון וחג השבועות.
מקורות: גמרא מסכת פסחים קב:-קג.