יום טוב שחל ביום ראשון ודין ברכת יקנה"ז

יום טוב שחל ביום ראשון ודין ברכת יקנה"ז. שו"ת בכל הקשור ליו"ט שחל ביום ראשון וחג השבועות.
מקורות: גמרא מסכת פסחים קב:-קג.

תאריך: 
22/05/15 ג' סיון התשע"ה
x

Audio Playlist