ערב לימוד תורה לזכרו של ר' ניסים חבשוש ע"ה

הרה"ג רצון ערוסי - "גאולת האדם כפרט וגאולת האומה"
הרה"ג פנחס קורח - "בית כנסת בחיי היהודי"
הרה"ג אריה נדב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪