תערובת חמץ פחות מכזית בכדי אכילת פרס, האם מותר לפי מנהג אבותינו לגנוז אותה?

x

Audio Playlist