שידור חוזר! כולל יום השישי - ז אדר א התשע"ד

נעסוק בנושא: מהו גדר בישול בכלי שני? האם אינו אינו מבשל או שאין בו דין בישול?
גמרא בבלי: שבת דף מב עמ' א-ב.
גמרא ירושלמי: שבת פ' ג, הל' ה. מעשרות פ' א, הל' ד.
הלכה: זמנים, שבת פרק כב, הל' ו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪