תנאי היתר עשיית מלאכה בשינוי בשבת

כולל יום השישי - טז שבט התשע"ד

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪