שידור חוזר! כולל יום השישי - יב כסלו התשע"ד

רמב"ם זמנים, שבת - פרק י, יד-יח; פרק כב, כה-לג; פרק כג, א-ט. נעסוק בהלכות בונה ומכה בפטיש, וכן בשיטת ה"חזון איש" בעניין - חשמל בשבת.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪