שידור חוזר! כולל יום השישי - יג תמוז התשע"ג

שידור גמרא ברכות דף ס' עמוד ב', ד"ה "חייב אדם לברך..."

שאלות ותשובות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪