מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בברכה לבאי כנס דיני ממונות ה 21

"מצווה גדולה לחזק את המוסד הזה שנקרא משפט התורה דיני ממונות מצווה לחזק את זה... עד שהקב"ה יזכנו על דבר כבוד שמו ונזכה לראות חזרה עטרה ליושנה שכולם באמת דנים על פי התורה על פי משפטי התורה..."

תאריך: 
14/11/11 ט"ז חשון התשע"ב
x

Audio Playlist