דילוג לתוכן העיקרי

יש לעקל את רכושם של המחבלים הרוצחים לטובת משפחות הקרבנות ולכיסוי הוצאות המדינה על החיפושים אחריהם

תוכן

בעבר הורתי הלכה כלפי עבריין יהודי אשר רצח את בתו והעלים את גופתה, הדבר שיגע את המשטרה ואת הכוחות השונים למצוא את הילדה קרוב לשבוע ימים ולבסוף התברר שהוא רצח אותה.

אמרתי אז שמלבד שהוא נשפט ויורשע בעבירה פלילית חמורה על מה שהוא שעשה, הרי מאחר והוא גרם נזקים כספיים אדירים שהציבור השקיע בכך שכוחות רבים בזבזו זמן ועמל בשביל לחפש את אותה הילדה, חייבים לא רק להרשיעו בדין עבירה פלילית אלא גם לחייבו בפיצויים כספיים, גם כלפי הציבור אשר הוא גזל את כספו וגם על ידי השימוש בכוחות שעומדים לשירות הציבור.

Subscribe to מוסר ומלחמה