דילוג לתוכן העיקרי

מדוע אין יהודי תימן חוששים משום "לועג לרש" ונכנסים לבית הקברות כשהם עטופים בטלית?

תוכן

מה מקור החשש הזה והאם מנהג זה יחודי רק לעדת יהודי תימן?

כיצד הלכו נושאי המיטה בעבר בעדות אחרות, האם הם היו עטופים בטלית מצוייצת?

האם לפי המנהגים הקדומים של כל עדות ישראל עטפו ואף קברו הנפטר בטלית?

הרואה בית קברות ביום השבת האם מותר לברך "אשר יצר אתכם בדין..."?

תוכן

נפטר קרובו ביום השבת, האם יברך בו ביום ברכת "דיין האמת" או שימתין עד למוצ"ש וישלב הברכה עם הקריעה?

האם שונות ברכות אלו כולל צידוק הדין משאר ברכות שבח והודאה?

האם חייב שיהיה קשר בין ברכות אלו לדינים הנוהגים באבילות?

נטל ידיו לאחר יציאה מבית הקברות - האם אסור לנגב ידיו?

תוכן
מה מקור המחייבים נטילת ידים לאחר יציאה מבית הקברות?
כיצד מתייחס מרן השלחן ערוך למנהג זה? האם חייב בכלי ובברכה?
האם בנסיבות מסוימות יחייב גם הרמב"ם רחיצת ידיים?
מה ההבדל בין נטילת ידיים לבין רחיצת ידיים?
מהם הטעמים של האוסרים לנגב הידים והאם יש נסיבות שמותר לנגב?
Subscribe to בתי קברות