דילוג לתוכן העיקרי

חופת נידה

שלום עליכם לכבוד הרב,
אבקש לשאול מספר שאלות:
א. עסקנו בישיבה בסוגיא בכתובות דף נו ע"א, שם מבואר שלדעת רבנו צריך שהכלה תהיה ראויה לביאה בשעת החופה, ואם לא כן, לא נחשבת אשתו. מרן בש"ע פסק בסתם כדעת רבנו וביש אומרים הביא את המקילים. שאלתי היא מה היו נוהגים אבותינו בתימן אם הזדמן מצב כזה שהכלה פירסה נידה לפני החופה? האם היו עושים קידושין מחדש לאחר טהרתה? או שגם בזמנם סמכו על המקילים בדבר?
ב. הנוהגים גם כיום כדעת הרמב"ם מה עליהם לעשות במקרה כזה?

איני ניזונת ואיני עושה

לכבוד הרב שלום רב לאישה יש הזכות לומר לבעלה איני ניזונת ובכך אין לה צורך להעביר לו את משכורתה מה הדין במקרה שהאישה היא מפרנסת בלעדית (הבעל לא עובד) באומרה לו איני ניזונת
1. מה המצב בין בני הזוג מכיוון והיא אינה מפרנסת את הבעל למעשה אין קיום משק בית משותף בין הצדדים האם כל אחד הוא יחידה נפרדת?
2. האם הדין ההלכתי הנ"ל בכלל מוכר במשפט בארץ ובמקרה כזה יש ניתוק זיקה כלכלית בין בני זוג בעודם נשואים
3. האם היא יכולה לממן את הבעל כנדבה? והאם הדבר ראוי בברכה

שבת שבע ברכות

שלום לכבוד הרב,
נוכחתי בסעודת שבת של שבע ברכות והופעתי לשמוע מפי החתן שלמרות שכל הנוכחים השתתפו בחופה, היה אפשר לברך את שבע הברכות מכיוון ש"השבת היא פנים חדשות". האם יש יסוד לגישה כזו להלכה או נאמרו שבע ברכות לבטלה? בברכה, א'

חופה וקידושין

שלום הרב, זוג חילוני שלא נרשמו לנישואין ברבנות, נישאו בטקס חופה שנערכה כך: ברכת אירוסין כהלכתה. ברכת שהחיינו על טלית חדשה. ענידת טבעת (הרי את מקודשת וכו')- אך שני העדים היו חברי החתן שאינם שומרי תורה ומצוות. נוסח כתובה עצמאי כללי שנוסח על ידי בני הזוג עצמם (שוויון, התחייבויות הדדיות כלליות - ללא כניסה לפרטים וסכומים). בכל מקרה רחוק מנוסח חז"ל המקובל... שבע ברכות - חלק מהברכות ברכו אנשים חילונים ואחת על ידי אשה... שבירת כוס השאלה: האם הזוג נחשב לנשוי הלכתית? במקרה של פרידה האם יידרש גט על מנת שהאשה תוכל להנשא בשנית?

קריאת העדים את תוכן הכתובה

שלום וברכה לכבוד הרב אני תלמיד ישיבה ועוסק בדעת הרמב"ם בסוגיא. האם לדעת הרמב"ם חובה על העדים שצריכים לחתום על הכתובה – לקרוא את התוכן שבה, לפני חתימתם? לכאורה אם הם אינם קוראים אותה לפני החתימה, הם אינם יודעים על מה הם חותמים, ואיך אפשר להעיד על דבר שאינך יודע את תוכנו (הל' עדות ח, א). האם יש ראיה מדברי הרמב"ם? חשוב לי ציון מקורות. וכיצד הרב נוהג למעשה? ברוך תהיה לעולם תחיה

זמן חתימת העדים בחתונה

שלום וברכה לכבוד הרב אני תלמיד ישיבה ועוסק בדעת הרמב"ם בסוגיא. האם לדעת הרמב"ם חובה שהעדים יחתמו על הכתובה במהלך החופה, או שאפשר שיחתמו מעט לפני כן (למעט בטרחא דציבורא)? האם יש ראיה מדברי הרמב"ם? חשוב לי ציון מקורות. וכיצד הרב נוהג למעשה? ברוך תהיה לעולם תחיה.

Subscribe to טהרת המשפחה