דילוג לתוכן העיקרי

הדרכת חתנים

שלום הרב,
בשעה טובה התארסתי ואני רוצה ללמוד את הלכות טהרת המשפחה הנצרכות לחיי הנישואין,
האם את הדרכת החתנים אני יכול לעשות אצל מדריך ספרדי ואת ההבדלים ולהשלים את ההבדלים למנהגי תימן בעצמי או שעדיף דווקא מדריך תמני?
בבית אנחנו הולכים לפי דרכו של הרב קאפח והרמבם,
תודה רבה!

לחזור להתחתן לאחר גירושין שנוצר קשר עם אדם אחר בינתיים

שלום עליך מו"ר, זוג שהתחתן כדת משה וישראל ולאחר זמן התגרש ל"ע. לאחר הגירושין, האישה סרה מדרך התורה, והייתה בקשר מלא עם אדם אחר (מגורים משותפים ויחסי אישות) ללא נישואין כדת משה וישראל. לאחר זמן מה היא נפרדה גם מזה האחרון. כעת, חזרה בתשובה מדרכיה הרעים וחידשה הקשר עם בעלה הראשון. האם רשאית להינשא חזרה לבעלה הראשון? או שמא אסרה עצמה עליו עולמית בקשר שהייתה בו לאחר גירושיה?

בחורה שהיתה מאורסת

לכבוד הרב,
הכרתי בחורה, שמספר שבן זוגה הקודם הציע לה נישואין והיא היתה מאורסת. בהצעת הנישואין הוא נתן לה טבעת, והיו עדים. השאלה שלי אם קיים כאן חשש קידושין? ושמא היא אשת איש? כי מצד אחד היתה כאן טבעת שווה פרוטה, שהגבר הגיש לה, מתוך הצעה שתינשא לו, והיא אמרה "כן" וקיבלה את הטבעת, והיו נוכחים עדים רבים. מצד שני, היות וכוונתם של הצדדים היתה רק להציע נישואין עתידיים, ולא לבצע אקט נישואין, ולא היתה גמירות דעת להנשא - שמא אין בכך משמעות?
בתודה מראש

בנוגע להוצאת שז"ל לפי הרמב"ם

שלום כבוד הרב,
הרמב"ם כותב בהלכות דעות (ד, יט) שכאשר האדם "מתקשה הרבה שלא לדעתו, ומסיח עצמו לדבר אחר, והקישוי כשהיה. וימצא כובד ממותניו ולמטה וכאילו חוטי הביצים נמשכים, ובשרו חם. זה צריך לבעול, ורפואה לו שיבעול". ע"כ. שאלתי היא מה קורה כאשר האדם שהוא רווק/אלמן/גרוש נמצא באותו מצב של כובד ממותניו ומטה, ויש לו תחושה של גודש של זרע וכו' שיכולה להיות מלווה בתחושה של אי נוחות (או אפילו כאב מסוים), הרי שקשה לאדם לתפקד בצורה כזאת, וברור שזה מצב לא בריא לפי הרמב"ם (ונראה לי שגם לפי הרפואה המודרנית), בקיצור מה עושים?

השתתפות בחתונה

שלום לכבוד הרב
הוזמנתי לחתונה ולבקשת המזמינים - אישרתי השתתפות. נבצר ממני להגיע לחתונה ולא הספקתי להודיע על כך. שאלתי - האם מבחינה הלכתית חובה עליי לתת מתנה כספית (מצד העובדה שאישרתי השתתפות ו"בנו" עלי במספר המנות להזמנה וכעת על המזמינים "לספוג" את ההוצאות)? או שהיה עם זה היא מוסרית בלבד? אודה בתשובתך

חופה

כבוד מורנו ורבנו הגאון מורי רצון ערוסי ששליט"א שמענו וראינו את השיעור שלך באתר נצח ישראל ביום שישי בנושא חופה וקידושין והשיעור כתמיד מלמד ומועיל, ואתה מגיש את הדברים בתבונה רבה. יהי רצון שילמדו ממך כל רבני ישראל. ולשאלה שמעתי בשיעור כי לפי רבנו הרמב"ם יש לייחד עדים לייחוד לאחר הקידושין, ורק לאחר מכן היא כאשתו לכל דבר ועניין. האם אדם שלא עשה ונהג כך, והוא כמובן נוהג לפי רבנו. מה זה אומר לגביו? שהיום אשתו היא אשתו מכח מה? מכיון שכול העולם כבר יודע שהם גרים ביחד?

עזרה ליולדת

ידועה הוראת פוסקים שאשה שהחל דם שותת קודם הלידה אסורה על בעלה במגע. והנה, כת"ר בהלכות שבת פ"ב הי"א היולדת, כשכורעת לילד - הרי היא בסכנת נפשות, ומחללין עליה את השבת: קוראין לה חכמה ממקום למקום, וחותכים את הטבור, וקושרין אותו. ואם הייתה צריכה לנר בשעה שהיא מצעקת בחבליה - מדליקין לה את הנר ואפילו הייתה סומה, מפני שדעתה מתיישבת עליה בנר ואף על פי שאינה רואה. ואם הייתה צריכה לשמן וכיוצא בו, מביאין לה. וכל שאפשר לשנות, משנין בשעת הבאה, כגון שתביא לה חברתה כלי תלוי בשיערה ואם אי אפשר, מביאה כדרכה.

Subscribe to טהרת המשפחה