דילוג לתוכן העיקרי

תוכנית "חיסכון לכל ילד" בראי ההלכה

ניהול נכסי יתומים בהלכה והאם הורים מחוייבים לקרטריונים אלו בחיסכון למען ילדיהם?
האם הדין יהיה שונה בילד שעבר גיל בר מצווה?
האם יש חשש איסור בתוכנית חיסכון הרגילות וצריך לבחור רק במסלולי הלכה?

מקורות:
גמרא, בבא מציעא, דף ע ע"א
גמרא, גיטין, דף נב ע"א
הרמב"ם, הל' לווה ומלווה והל' נחלות

תתי נושאים:
בעיות ריבית, חיסכון סולידי, חיסכון ספקולטיבי

מה בין "היתר עסקה" ל"עסקה מותרת"?

תוכן

האם די ב"היתר עיסקה" להתגבר על איסור הריבית בעסקאות בין בעל ההון לבין חב' ההשקעות?

כיצד, אם כן, ניתן במסגרת ההלכה להשקיע כספים ע"י מומחה לשוק ההון ולקבל רווחים שלא יחשבו כריבית?

באילו נסיבות ניתן להשתמש במכשיר הקרוי "היתר עסקה" ומה הן הבעיות הכרוכות בהסתמכות עליו?

הלוואה שהוחזרה זמן רב לאחר זמן הפרעון, האם זכאי המלווה לקבל פיצוי כלשהו מהלווה?

תוכן

באילו נסיבות לא תיחשב תוספת שמקבל המלווה לתשלומי רבית?

הלכה היא ש"פרעון בעל חוב מצווה", כיצד מתיישב עם האיסור של המלווה ליגוש את הלווה?

כיצד אומדין את ערך הנזק שנגרם, אם בכלל, למלוה במיוחד בעידן ששערי המטבע יציבים יחסית?

Subscribe to רבית