חנוכה

1. אני לומד בישיבה שהראש ישיבה אמר שכולם חייבים להדליק בה נרות חנוכה ואין אנו נקראים סמוכים על שולחן הורינו מכיוון שהורינו משלמים סכום מזערי מאוד לעומת הוצאות הישיבה עלינו האם גם במקרה זה אני חייב להדליק ולא יכול "לפטור" את עצמי מהדלקה מכיוון שאנו סמוך על שולחן הורי כמו שהרב אמר מבחינת זה שבחופשות אני שוהה בביתי ולא בישיבה וכן בימי חוליי וכו'?
2. בפסח כמנהגינו אנו מטבלים את המרור בדוכה ולכן אנו נוטלים ידים עם ברכה לפני האם הדוכה נחשבת כדבר שטיבולו במשקה מפני שזה בלילה סמיכה?

שו"ת |

בהלכות מגילה וחנוכה פ"ג הל' ד, כתב רבינו "וכל הרואה אותה מברך שתיים וכו'.. .ראיתי בספר תשובות מארי נע"ג לר' תמיר רצון יצ"ו בתשובה מס' 485 עונה מארי "מי שאינו מדליק נרות חנוכה,וגם אחרים אינם מדליקים עליו, וראה נרות בלילה הראשון,יברך עליהם "שעשה ניסים",אבל "שהחיינו" לא יברך. וכן בהערות של התשובות מס' 777 כתוב שם "תשובה קשה" וכו'...

שו"ת |

מהו נוסח תפילת הדרך עפ שיטת רבינו?
או לכל הפחות מה הנוסח שמארי או הרב נוהג.

שו"ת |

שלום וברכה,
רציתי לשאול אם יש לנו מנהג ברור היכן מניחים את הנר הראשון בחנוכיה, האם בצד ימין של החנוכיה או בצד שמאל? האם זה משנה היכן מיקום השמש האם באמצע החנוכיה או בצידה? והאם זה תלוי במיקום החנוכיה שאם אין לי מזוזה בפתח שבפשטות אני מניחה בצד ימין אז צריך שהנר יהיה כמה שיותר קרוב למשקוף ימין ואם יש לי מזוזה שאז אני מניחה בצד שמאל אז גם הנר צריך להיות כמה שיותר קרוב למשקוף שמאל? ואם אני מניחה בפתח ממש האם זה משנה? בתודה מראש ובהערכה רבה.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪