תפילין

שלום לרב, יש לי מספר שאלות בענייני תפילה. אקדים ואומר כי נפגשתי עם הרב והרב הורה לי לנהוג עפ"י הלכותיו של רבינו הרמב"ם.
1. האם יש עניין לקרוא ק"ש או להתפלל שמונה עשרה עם תפילין? אם כן מה הדין: א. במקרה ואין תפילין כלל ב. מתקרב זמן תפילה אך אשיג תפילין אחריו ג. אם אמתין אפספס תפילה בציבור?
אשמח אם תוכל לפרט את ההבדלים (אם יש) בין ק"ש לתפילה בעניין זה.
2. במקרה בו אני מתפלל במניין האומר יג מידות רחמים בתחנון, האם אני צריך לעמוד?
3. האם מותר לאכול חצי שעה לפני עלות השחר?

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
רציתי לשאול את הרב בעניין התפילין כמה שאלות..
התפילין שיש ברשותי כיום אלו תפילין שקנו לי בבר מצווה מיהודי בן תימן ירא שמים, אך כשאני התחלתי ללמוד רמב"ם ולעיין במנהג אבותינו ראיתי שהתפילין שלי לא כמנהגנו, הם לא חרוצות ואין גיד שעובר באמצע, וראיתי בהערות של מורי כמה בעייתי תפילין שנעשו בלחץ ולא ביד, ואני גם לא יודע אם הקלף בפנים הוא קלף ע"פ רבנו וע"פ עבודו אם לאו, אני חרצתי את התפילין אבל עדיין אי אפשר להעביר דף בקלות.
א. האם אני יוצא ידי חובה בתפילין כאלו כשאני נוהג מנהג תימן והם לא כמנהגנו?

שו"ת |

שלום רב!
אני לומד כתיבת סת"ם, אבל גם התמני שמלמד אותי לא כותב לפי מסורת תימן וכותבים רק לפי מה שמבוקש בציבור.
אני לא מחפש לעשות כסף אני רוצה לנהוג כמנהג קדמונינו.
א. האם יש ספר הלכה למנהג תימן שמראה את האותיות כהילכתן לפי המסורת העתיקה?
ב. יש בידי תכלאל קדמונים שבו יש גם כתב של סת"ם, האם זה בסדר ללמוד ממנו את הכתב? למרות שלא רואים כראוי איך האות בנויה?
ג. אשמח לדעת עוד.. אם לדעת הרב יש עוד דברים או מקומות שאפשר לראות בהם את צורת האותיות, אשמח שהרב יוסיף בהערות והארות על שאלותי.
תודה רבה!

שו"ת |

שלום וברכה
האם צריך למשמש בתפילין כל כמה דקות גם בתפילה?

כגון בפסוקי דזמרא, ברכות ק''ש, וסדר היום.
הרי יש איסור להסיח הדעת מהם
תודה רבה

שו"ת |

האם התפילין של מארי היו עשויות כשיטת רבינו? ואם כן איך הוא הצליח להשיג כאלו בזמנו?

שו"ת |

במחלוקת תפילין על קלף בן הרמבם שהקלף זה החלק הקרוב לבשר הבהמה ולתוספות זה נחשב לדוכסוטוס
בקלף המצוי בימנו (השו"ע כבר הזכיר שהקלף המצוי בזמנם מסתדר עם שיטת התוס'.. שפסק כמותם)
בימנו האם יש כבר מציאות חדשה שאפשר לעשות על פי הרמב"ם..
ראיתי שמורי יוסף קאפח מעיר לגבי תפילין פרק א הלכה ט הערה יט. בהא נחתינן בהא סלקינן דהיום וכו' הקושי הוא בתפילין וה' הטוב יכפר בעד.
מה כוונת מורי להלכה?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪