דילוג לתוכן העיקרי

לברך שהחיינו על תחפושת

" מה שכבוד הרב הורה שאפשר לברך שהחיינו על תחפושת,
אז בבית המדרש הקשו, ואשמח לתשובתו.

הקשו כך:

"הרי עיקר ההנאה בה הוא שמח הינה על התפאורה היוצאת מן הבגד בלבד, ולא על הבגד עצמו שאין בו ממש (אף אם עמיד הוא), ועל שמחה לבד אין מברכים שהחיינו.
בגד שכל מהותו הינה חיצונית, עד כדי שניטל ממנו שם בגד, כגון תחפושת שמחמת כך ניתן לעשותה מחומרים זולים ופשוטים ולא איכותיים מבחינת חוזק, חסר בשם בגד ולא יברך עליו. ולעומת זאת בגד יפה שאדם נהנה ללובשו, ולהתהדר עמו כלפי הסובב פשוט שהוא בגד ומברך עליו.

מה דעת הרב

שאלות לפורים

1. אדם ששתה יותר מרביעית יין בסעודת פורים. האם רשאי לברך ברכת המזון? האם רשאי להתפלל מנחה?
2. משלוח מנות - האם יש לכוון לשייך לכל אחד מבני הבית אחד ממשלוחי המנות, כדי שייצא ידי חובה?
3. האם יוצאים ידי חובה במשלוח יין?
4. האם יוצאים ידי חובה במאכלים חיים דוגמת פירות או ירקות?
5. כתב רבינו בפרק ב הלכה ו שלא יוצאים ידי חובה במגילה שאינה כתובה כולה. ואילו בהלכה י כתב רבינו שאם השמיט בה הסופר פסוקים וקרא הקורא בעל פה יצא ידי חובה. כיצד מסתדר?
6. מדוע קבעו חכמים מעין פילוג של העם בחג פורים באופן שחלק חוגגים בי״ד וחלק בט״ו?

מתנות לאביונים בספק

אדם שגר במקום שעושים פורים יומיים מספק ופורים יוצא שישי ושבת, האם יכול לתת מתנות לאביונים פעם אחת ביום שישי ואז יוצא שאם באמת צריך לחגוג פורים בשישי אז נתן מתנות לאביונים בשישי ואם בשבת אז נתן בזמן קריאת מגילה שיוצא ידי חובה כמו בני הכפרים שמקדמים ליום הכניסה?

Subscribe to פורים