ראש השנה

למו"ר השלום והברכה.
שופר המוגדר "שופר תימני" (איל), הבחנתי שבקצהו הצר, במקום הנחת השפתיים הוא מיושר.
שאלתי את בעל המפעל שאמר כי הוא מיישר רק בקצה בלבד (כ-5 ס"מ) שאר השופר אינו מעובד כלל.
שאלתי, האם שופר זה כשר לשיטתנו?
תודה רבה.

שו"ת |

אמר הרב בשיעור שיש בעיה הלכתית עם המנהג לומר יהי רצון עם סמנא מילתא בגלל האיסור לבקש צרכנו ביום טוב. אם כן, למה מותר לומר אבינו מלכנו בראש השנה? ואם נאמר שאבינו מלכנו מדינא דתלמודא הוא, איך אנו אומרים יהי רצון שתחדש עלינו את החודש...בשבת מברכים? תודה לרב.

שו"ת |

שאלה דחופה לרב!!!!!!!
שינה בראש השנה.
מדוע רבינו לא הזכיר זאת? והרי זה ירושלמי מפורש..
אפשר לישון? ( למרות שאני ממש לא רוצה כי זה יום הדין)
ומה מנהגינו לעשות בזמן בין הארוחה לתפילת המנחה? ( זמן השינה..)
התרת נדרים לשיטתינו צריך?
תודה ושנה טובה ומלאת ברכה הצלחה ובריאות.

שו"ת |

בס"ד לכבוד הרב שלום וברכה.
1. היו מקרים בהם עלינו על אוטובוס ואולי לא שלמנו על כל הילדים. או ששכחנו לשלם כי עלינו מאחורה עם העגלה. התקשרנו לשירות לקוחות החברה ואמרו לנו שניתן להחזיר במשרדים. מכיוון שעברנו דירה לאזור אחר עדין לא יצא לנו לבוא להחזיר. כבר עברו מספר חודשים מאז. כשהתקשרתי השבוע כדי לשאול אולי ניתן להחזיר באשראי. אז הנציגת שירות שענתה הפעם אמרה לי שאתרום את הסכום לצדקה.. ושא"א לבוא להחזיר חובות. ושכך הם אומרים לשאר האנשים ששואלים על זה. מה עלי לעשות, האם להחזיר או לתרום?

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד מארי.
א. האם אדם המסופק אם שמע שופר או נענע לולב ביום הראשון של החג שמצוותו מדאורייתא האם כשבא לעשות את המצווה מספק יברך? שהרי הרמב"ם כתב בהל' ק"ש פ"ב הי"ג "ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה. אבל אם ידע שקרא ונסתפק לו אם בירך לפניה ולאחריה או לא בירך אינו חוזר ומברך" ע"כ.
ב. האם כאשר אדם מסופק ביום השני של ר"ה אם שמע שופר או בחוה"מ אם נענע לולב אינו חייב לעשות כלל את המצווה הואיל וספק דרבנן לקולא?
תודה רבה לכבוד מארי

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪