צניעות

שלום לכבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, אחת מבנותיי - שבימים אלה מסיימת שנתה השנייה בשירות לאומי - שבמהלך השירות הלאומי גם למדה שנתיים במדרשה בדרום בה מאוד התחזקה מבחינה תורתית כעת חפצה לעבוד בעבודות מזדמנות - מנקה, בייביסיטר - והוצע לה לעבוד בתור מלצרית במהלך הכנסת ספר תורה באחד מישובי חבל בנימין. הטקס אמור להתחיל ב -5 בערב והיא תצטרך להישאר בערך עד חצות כדי לסדר את האולם וכו'. היא לא תהיה היחידה שתגיש אוכל ושתייה למשתתפי הטקס אלא יעבוד איתה בחור נשוי הגר ביישוב שלנו.

שו"ת |

לק"י

לרבינו השלום והברכה!

האם מותר לגבר לקבל טיפול רפואי מאשה? כגון אצל שיננית או רופאת משפחה?
אני מתאר לעצמי שאם מדובר בפיקוח נפש - ודאי שמותר. השאלה היאת למשל, האם למשל יש הכרח לחפש דווקא אחר שינן ולא שיננית?

בברכה

שו"ת |

נודה לרב אם יכתוב או יעביר הלכה יומית בדבר דין אמירת אישה אחת משבע ברכות או כולן, ואם יש לחלק בין דיעבד למעיקרא או לכתחילה ואם ניתן לחלק בין ברכות הנהנין כגון אסא, או כוס. כלומר אם רוצה אישה להשתתף בברכות ובברכת הדס, אסא מתיישבת דעתה, האם כהוגן עושה?
ואם בירכה, ומעבירים את הכוס לגבר אחריה, האם עליו לחזור על הברכה שבירכה אישה לפניו.
והדברים לצערינו למעשה. ויש דעות לכאן ולכאן.
יורנו רבנו ושכרו כפול מן השמיים.

שו"ת |

שלום עליכם הרב.
ראיתי בספר שחיבר הרב יוחאי מקבילי, שלדעת רבינו, מותר להיסתכל בבתולה שאינה נשואה, לצורך הנאה, וכל האיסור הוא רק משום מדת חסידות. והביא לזה מקור, מספר איוב. וכתב שזוהי דעת רבינו.
רציתי לשאול, האם גם מארי יוסף קאפח סובר כך, או שמא אוסר?
תודה רבה. תזכו למצוות. .

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪