דילוג לתוכן העיקרי

לימודים בתלמודי תורה קורונה

יום ראשון יט' אדר תש"פ
שלום לכבוד הרב .
בני לומד בתלמוד תורה בבני ברק המתנהל על פי הוראותיו של תלמיד חכם מפורסם אשר נתן הוראה להמשיך את הלימודים כרגיל על אף הוראות משרד הבריאות .
רציתי לשאול את כבודו אדם אשר משנת רבנו משנתו איך צריך לנהוג
בברכת והסירותי ממך כל מחלה
אלדד

כיצד יש לפעול הלכתית בנסיבות של רינונים על חכם שסרח?

תוכן

פנו אלי מכיוונים שונים כדי להתייחס לפרשה המאוד מכאיבה ביחס לראש ישיבה שבאמת הוא תלמיד חכמים אמיתי, ואשר יש לו זכויות גדולות בעמדת עולה של תורה בעניין חשדות מסויימים כלפיו,

ותשובתי זו היא כדלקמן: חייבים לטפל בעניין רק בהליך של בית דין כבית דין. דיינים אשר מכירים את ההליכים של בית דין כבית דין, שמשמשים בפועל כדיינים אשר ידונו בעניין כמו כל עניין שבא בפניהם בצורה המדוקדקת ביותר. ומבחינה זו אני סומך על הגאונים הרב אשר וייס והרב שמואל אליהו רבה של צפת, שאכן באמת יעמדו על המשמר שההליך יהיה תקין ללא שום משוא פנים, לרבות בעניין של אם חדו ראיות, או לא חדו ראיות ומה משמעות של כך.

Subscribe to תלמוד תורה וכב' חכמים