דילוג לתוכן העיקרי

הפרת הסכמים פוליטיים על פי ההלכה

לכבוד מו"ר
כנהר שלום,
קראתי את דבריו של כבוד הרב בדבר הפרה או מחוייבות להסכמים פוליטיים על פי ההלכה.
שאלתי-
טענתו של כל פולטיקאי היא 'מה שלא רואים משם רואים מכאן' (ביטוי הזכור לשימצה מתקופת ההתנתקות) אם מבחינה תורנית רשאי הוא לחזור בו מדיבורו בכל מצב שהשתנתה תפיסת המציאות לגבי צרכי הכלל הרי שניתנה מראש לכל פוליטיקאי הרשות לשנות ממה שהתחייב לבוחרים או לעמיתיו.

וכן אם שיקול זה שכבודו ציין מתיר הפרת הסכמים הרי כל התחום הפוליטי עוסק בצרכי הכלל ומכאן שמותר להפר כל הסכם.

Subscribe to עסקים ועסקאות