הר הבית ובנין המקדש

מה דעת הרב קאפח על עליה להר הבית? האם לעלות? בתודה מראש.

שו"ת |

שלום לרב! מועדים לשמחה! האם מותר והאם ראוי לעלות להר הבית על מנת להראות ולחזק השתוקקותנו לגאולה השלמה? האם לאשה נשואה (לאחר טבילתה) מותר וראוי? והאם לרווקה שאינה טובלת מותר וראוי?

שו"ת |

למדתי בפירוש המשניות לרמב"ם שכל מקום שכתוב במשנה מקדש הכוונה לירושלים ומדינה הכוונה לשאר ערים חוץ מירושלים. כך כתב הרמב"ם בפירוש המשניות מעשר שני פ"ג מ"ד "פירות בירושלים ומעות במדינה אומר הרי המעות ההם מחוללין על הפירות האלו". סוכה פ"ג מ"י "בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש" ר"ה פ"ד מ"א "יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה"..

שו"ת |

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול בבקשה מהי דעת מארי יוסף קאפח, לגבי עלייה להר הבית. האם אין לחשוש שאם יהודים כשרים יעלו על פי ההלכה, הדבר יגרום שאלו שאינם שומרים תורה ומצוות יעלו לשם בטומאה? הבנתי שמארי יוסף סובר שהחילונים מוגדרים כרשעים שעוברים עבירות במזיד, ואם כן האם אין כאן סברה להקל מצד הלעיטהו לרשע וימות? ועוד שכאן מדובר בהר הבית המחולל על ידי הערבים ושומה עלינו להשתדל לגואלו?
ב. וכן
רציתי לשאול האם אין לחשוש לטומאת קרי? ומה הדין באדם שרואה קרי לעיתים קרובות כגון פעם ביום, האם אין לו לחשוש ולא לעלות?
תודה רבה. תזכו למצוות רבות.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1."ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה". האם המזבח שבנה דוד הוא המזבח שהיה בתקופת בית ראשון? או ששלמה המלך הרס את המזבח שבנה דוד ובנה מזבח אחר במקומו?
2. כלי המשכן המשיכו בתקופת בית ראשון. מה עשו עם מזבח הנחושת שעשה בצלאל?
3."והכל חיבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, אנשים ונשים כמקדש המדבר". הנשים בתקופת המשכן טוו את היריעות, שנאמר:"וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העיזים". הנשים לא בנו את בית המקדש. האם נכון לומר שהנשים עזרו בתחומים אחרים שקשורים למקדש? אשמח אם הרב יתן מספר דוגמאות למלאכות שעשו הנשים בהקמת המקדש.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב שליט"א.

שו"ת |

שלום לרב האם הרמב"ם מעיד על עצמו שהוא עלה להר הבית? אשמח לדעת היכן הוא כתב זאת.
תודה רבה.

שו"ת |

לכבוד הרב האם לדעת הרב ורבותיו של הרב אחרי שירושלים בידינו אפשר לבנות את בית המקדש? ואם לא, מהם הסיבות שבגללן עוד אי אפשר לבנות את המקדש?

שו"ת |

בלימוד הקורבנות בפרשת צו, נתקלנו בשאלה ממתי כהן יכול להתחיל לעבוד בבית המקדש. קורבנות ושאר העבודות של הכהן? יישר כוח

שו"ת |

1.
רציתי לדעת האם יש קורבן בתורה שבו מקריבים או מביאים לכהן כמנחה עץ ארז (או ענף מעץ ארז)?
2. מה מסמל עץ ארז בקרבן זה (אם יש)?
3. מה מסמל עץ ארז בתורה בכלל? אם יש לו משמעות מיוחדת?
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪