תיקון המידות

לק"י שלום לכבוד הרב.
מדוע חייב אדם להתרחק עד הקצה השני דווקא במידת הכעס והגאווה, והאם יש קשר בין שתי מידות רעות אלו לפי רבנו? ה' ירבה שלומך וטובתך.

שו"ת |

לכבוד הרב רצון ערוסי. לפני הכל
תודה על ההקדשה מזמנך הפנוי עבור כולנו.
רציתי לשאול, בהלכות תשובה פרק שישי סעיף א כותב רבנו שאם אדם חוטא ראוי להיפרע ממנו והקדוש ברוך הוא יודע היאך יפרע יש חטא שהדין נותן שנפרעין ממנו על חטאו בעולם הזה בגופו או בממונו וכו'.. ובהלכות דעות כותה הרמב"ם איך אדם צריך לנהוג בחיי היום יום שלו מבחינת אכילה נכונה פעילות גופנית ובסוף הוא כותב שכל מי שינהיג עצמו בדרכים אלו אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה וימות. איך זה מסתדר הרי אם אדם שומר על עצמו מבחינה גופנית כמו שכתב רבנו איך יתאפשר מצב שבו הוא נפגע?
תודה.

שו"ת |

לכבוד הרב,
הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ז' הלכה ה כותב: "כל הנביאים, כולן ציוו על התשובה ואין ישראל נגאלין, אלא בתשובה. וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגאלין, שנאמר "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי, לפניך והשבות, אל לבבך. .. ושבת עד ה' אלוהיך. .. ושב ה' אלוהיך את שבותך. . ." (דברים ל, א - ג)." וכן עניין זה מוזכר בעוד מקומות בדברי חז"ל, שיש קשר בין הגאולה לתשובה. ואני שואל - הרי ידוע שתשובה היא מושג מאד כללי הכולל אינסוף דרגות, ולא ברור לאיזה רמת תשובה מתכוונים.

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
האם יש סיכוי כזה, במידה ועם ישראל יחטא הרבה ולא יהיה ראוי, שהמשיח יבוא רק עוד 500 שנה? או שיש איזשהו תאריך סופי לביאת המשיח? האם ידוע מהו התאריך הרחוק ביותר שעד אז הוא בטוח יהיה כאן? או שזה יכול לקחת מאות ואלפי שנים במידת הצורך? עד עכשיו קיבלתי תשובות לא ברורות בנושא זה...

שו"ת |

מורנו הנכבד והנעלה האם אדם שאכל חמץ בפסח במזיד או למשל אדם שבעל אשת איש וכעת הוא מצר על כך מאד מאד וחוזר בתשובה האם מה שנקרא בפי ההמון בכל מקרה לא יעזור כלום ו"הלך עליו " עד שימות בייסורין? אם כן אדם כזה גם תפילתו לשוא וידוי יום הכיפורים שם אומר ומתפלל ומתכנן "אבל לא על ידי ייסורין" יורנו מורנו תשובת אמת בדעת רבנו הגדול הרמב"ם ותשובתו מהרה תצמח להסיר מאיתנו קושיה ולהחיותנו בתורה

שו"ת |

שלום. אני מצטט מכתב בן תלמיד לרבו: "מזמן לא כתבתי, אבל בזמן האחרון חזרתי לשימוש באינטרנט, לא דברים רעים אבל משחקים כדי להעביר את הזמן (למשל בחיים האמיתיים אני חשוב כמת, ובמשחק אחד הצלחתי כמעט ליהיות ראש עיר). יש לי שאלה קשה שמקוננת בלבי יותר מדי זמן... אני מבקש שתענה לי תשובה ברורה. הרבה פעמים למדנו ביחד, שאלתי אותך אין ספור שאלות בכל מיני תחומים, שמירת שבת, כשרות, כיבוד הורים ומורים, פרקי תהילים, פרשת שבוע, ותכלה היריעה אם אמשיך לפרט את הרשימה הארוכה. בכל תחום, בכל עניין, ענית לי כמו מכונת ירייה, הסברת את הנושא, הבאת את הדעות השונות, וכל זה בעל פה.

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪