אחרים

שלום וברכה לכבוד הרב!
האם ראוי ונכון לומר שעל פי גישת הרמב"ם סיפורים בתלמוד כגון "תנורו של עכנאי", "חוני המעגל", וכד' לא היו ולא נבראו? או שמא תורף דבריו נסוב על כדוגמת אגדות רבה בר בר חנה ומדרשים שונים... אגב האמור לעיל, מה לעניין רבי יוחנן שגער באותו תלמיד שלא האמין עד אשר לא ראה בעיניו...?
תודה.

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
אני מחפש פירוש איכותי ולא ארוך, שמתאים ללימוד בקיאות ברמב"ם. ללימוד עיון יש את פירושו של מארי ואת הפירושים הקלאסיים, אבל הם לא מתאימים כמובן ללימוד בקיאות של כחצי שעה ביום. אני מתלבט בין שני פירושים: הפירוש של מפעל משנה תורה - מקבילי, והפירוש של הרב שלמה צדוק. על איזה מהם הרב ממליץ?
בתודה

שו"ת |

שלום לכת"ר, מארי מביא מידי פעם הערות במורה "עיין אלפארבי" וכו' ואף מביא קטע מדבריו לדוגמא בח"ב פרק י"ג הערה 39. שאלתי היא כיצד ניתן ללמוד את דבריו של אלפארבי? האם יש תרגום בעברית? האם מארי למד אותו בערבית ובהערה הנזכרת לעיל תרגם עבורנו?
תודה.

שו"ת |

שלום כבוד הרב,
אני מחפש ספר פירוש לאגדות התלמוד, בעיקר ע"פ גישת הרמב"ם. האם הספר "מדרש שלמה - המאור לאגדה" של הרב שלמה צדוק, הוא מומלץ? אם לא, האם הרב יכול להמליץ על ספר אחר?
בתודה

שו"ת |

שלום וברכה וחג שמח! לאחרונה ראיתי בפסקי תשובות הערה (פרק ד הערה 172) שבה הוא אומר שטוב שלא לדבר מהרגע שיוצא מהשירותים ועד שנוטל ידיו כשם שהזהירו האחרונים שלא לדבר כאשר הוא קם בבוקר עד שנוטל את ידיו... הוא מביא שהמג"א אומר זאת בשם היכל הקודש ויסוד ושורש העבודה (לגבי הקימה בבוקר). חיפשתי רבות במגן אברהם וכן בספר יסוד ושורש העבודה ולא מצאתי זכר לדבר...
רציתי לשאול האם אכן הרב מכיר פסק כזה בשם המג"א ואם כן אז היכן? כמו"כ

שו"ת |

בס"ד האם אמור לצאת בעתיד הקרוב הספר "טהרת מש"ה" שנכתב ע"י בנך?

שו"ת |

בס"ד האם לדעת הרב צריך ללכת לפי הפסיקות שמובאות בספר "השבת אבידה כהלכה" (אני חושב שספר זה חיבר הרב אלישיב זצ"ל)?

שו"ת |

שלום שוב כבוד הרב התבלבלתי בשאלתי הקודמת אני מנסה ללמוד את התרגום הערבי על החומשים - התפסיר - אך קשה לי מאד האם משהו תרגם את התפסיר לעברית
תודה

שו"ת |

כידוע לנו מסכת חגיגה פרק ב דף יא, ב משנה אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו כל המסתכל בארבעה דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו רצוי לו שלא בא לעולם: אז אני שואל איך לומדים בפרהסיה ומוכרים את הזוהר לכל דיכפין איך זה מסתדר עם המשנה הזאת?
בתודה והערכה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪