דילוג לתוכן העיקרי

קושי אמוני ברמב"ם

כתב רבנו בהקדמה לספר המדע "כל המצוות שנתנו לו למשה בסיני בפרושן נתנו שנאמר : "ואתנה לך את לחות האבן והתורה והמצוה". (שמות כד', יב') עד כאן זה בסדר אבל המשך הפסוק הוא "אשר כתבתי להורותם". הפירוש של רבנו הוא שהתורה זו היא תורה שבכתב והמצוה זו היא התורה שבע"פ אם כן למה כתוב בהמשך "אשר כתבתי"? אם ככה איך זו תורה בע"פ? אשמח לדעת איך ניתן לפרש את זה ואיך מארי התיחס לעניין וגם לדעת איך אפשר להוכיח שהתורה שבע"פ ניתנה ביחד עם התורה שבכתב בסיני.
תודה מראש

רצוי לפני ה'

לכבוד מורנו ורבנו הרב הגאון רצון ערוסי הי"ו שלום וברכה!
1. מורנו הרב יוסף קאפח, ספר המדע, עמ' קפ, אות כא. מה הכוונה באמרו: "כשהאדם מנסה כדי להוכיח אם הוא רצוי לפני ה' וראוי להיות נענה? ".
2. אם אפשר לתת דוגמאות, באיזה סוגי נסיונות מדובר?
בתודה ובברכה

מבחן עצמי

שלום עליכם. לזיכוי הרבים אני מעביר לכם מבחן עצמי (אם תרצו תוכלו להפיץ בבתי הכנסת ובישיבות שלכם גם כן). מבחן עצמי למדנו בקהלת (פרק ז' י"ד) : "גם את זה לעומת זה עשה אלקים" לא תמיד צרין לחכות עד הימים הנוראים בכדי לבחון את עצמנו ולנסות להשתפר. הבה נשאל את עצמנו מספר שאלות. האם רצתי והתרגשתי לקראת תפילת שחרית הבוקר באותה התלהבות שבה רצתי והתרגשתי לקראת פגישת העסקים החשובה עם הלקוח החדש שהיתה לי היום? האם אני מוודא להגיע תמיד בזמן לפגוש את הקליינטים שלי ולשאר פגישות עבודה, והאם אני 'מהדר' לאחר תמיד לתפילה?

שוגג

שלום כבוד הרב אדם שעבר עבירה וידע שאותה עבירה אסורה מהתורה, ורק לא ידע איזה עונש חייבים עליה. האם דינו כשוגג או כמזיד? כגון אדם שידע שאסור לחלל שבת אבל לא ידע שחייבים על חילול שבת סקילה/כרת. האם הוא יחשב מזיד או שיצטרך להביא קרבן כדין שוגג?

צדיקים

ע"פ רבנו ומארי
1. מה פירוש המשפט "צדיק גוזר והקב"ה מקיים"? מה מקור המשפט? האם אינו סותר את גישת רבנו?
2. האם צדיק יכול לברך או לקלל אדם? היכן רבנו מתייחס לכך?
3. כיצד נסביר את תפילותיו של משה רבנו למען עם ישראל שנראה כאילו ח"ו שינו את רצון ה'?
בתודה ובברכה, תובל

עולם הבא

שלום רב האם לדעת הרמב"ם כל פעם שמוזכר במדרשים ובחז"ל המושג עולם הבא הכוונה לעולם הנשמות שאחרי המוות? שהרי לדוגמה המדרש אומר שלעולם הבא כל ישראל יהיו נביאים ומביא ראיה מהפסוק "ונבאו בניכם ובנותיכם" ומה שייך לומר שבגן עדן יהיו כולם נביאים? ואם תפרש שזה קאי על גן עדן, אבל הפסוק שממנו מביאים את הראיה (יואל
ג) משמע שמדבר על ימות המשיח ולא על גן עדן

קורבנות

לק"י כבוד מו"ר שלום וברכה,
יורנו הרב מהו הטעם להקרבת קורבנות בהמה ועוף לפי שיטת הרמב"ם? הרי הקב"ה בודאי לא צריך את בשר הבהמה ומדוע לא די בתשובה או
תודה בדרך שלא "תקפח" חיי בהמה? אני מקוה שהסברתי היטב, שכן שאלתי היא בעקבות שאלה שנשאלתי על ידי חבר לא דתי שמעונין לדעת מה שורש הענין? וגם אם זה להכשיר את נפש מביא הקורבן אז למה דוקא דרך מנגנון שהוא על חשבון מישהו אחר? (הקורבן)

קיום מצוות ומוסר

שלום לכבוד הרב,
1. האם אדם אשר מקיים מצוות משום המוסריות אשר בקיום המצווה ו/או מכל סבה אחרת (דוגמה - הרגשה טובה) ולא משום שצווה על כך ע"י הקב"ה זכאי לשכר?.
2. כיצד יש להיתייחס לאדם אשר מלא מצוות כרימון אולם, הטעם שבגינם הוא מקיים את המיצוות הינו אנושי ולא מפאת הציווי האלוקי?. אודה לרב אם ירחיב את תשובתו הואיל ולא מצאתי מקורות ברמב"ם.
תודה

ידיעת ה'

שלום הרב.
אני דרדעי שהולך בשיטת הרמב"ם אך כשאני לומד את הרמב"ם אני מגיע בהרבה נושאים לאותה נקודה של ידיעת ה' ושם אני נתקע. הרמב"ם אומר שידיעת ה' זה ללמוד את מדעי הטבע, מדעי האלוהות וכו' אך אני לא באמת מבין מה זה ידיעת ה'; לכן אני לא מצליח להבין מהי תכלית האדם, איך משיגים השגחה פרטית ועוד עקרונות חשובים בהשקפת הרמב"ם.
א. אשמח אם לרב יש הסבר מקיף ומובן על העניין.
ב. איך כל בני האדם שווים בהגעתם לתכלית? הרי ברור שיש בני אדם שלא יכולים לשבת וללמוד כ"כ הרבה/להעמיק בלימוד אלא תפקידים שונים ניתנו לכל אדם!? הרי אצל הרמב"ם השיוויון בין בני האדם זה אחד העניינים הבסיסיים!?

Subscribe to עיקרי האמונה