דילוג לתוכן העיקרי

ביטחון בה'

שלום מארי, ותודה על תשובתך הקודמת. אני מרגיש במין כוונות מנוגדות במעשי הבוטח. לדוגמא. נניח שאדם חלה. מצד אחד, עליו לברך על הרעה. "תודה ה' שהחליתני, הכול לטובה". ומצד שני - "אנא השם! כי הגיעו מים עד נפש". "אני עבדך הבוטח אליך"? אודה על תשובותיך

הקרבת קורבנות בבית שלישי

קראתי ב"מורה נבוכים" שלדעת הרמב"ם הקרבת קורבנות בבית המקדש נהוגה בגלל שבדור ההוא אנשים היו רגילים לעבוד כך את האל, ולא היו יכולים לתפוש עבודת ק- ל ללא קורבנות.
1. האם בבית שלישי לא נקריב קורבנות אלא נעבוד עבודה רוחנית יותר?
2. האם יש חכמים נוספים שדעתם כדעת הרמב"ם?
3. בתפילות מוסף בשבתות וחגים אנו מתפללים על כך שנקריב "תמידים כסדרם ומוספין כהלכתן". האם נוסח התפילה מתאים לעתיד לבוא? באיזה תקופה נכתבה תפילה זו? אודה מאוד לכבוד הרב על תשובתו.

אין חלק לעוה"ב, והסטוריה

שלום עליך, הרב רצון. האיסורים שנתנו חז"ל שהעובר עליהם "אין לו חלק לעולם הבא" באמת הוא נכרת בצורה כזו? או שזה רק כינוי לעברות שלא מתכפרות במוות? ושאלתי השניה: איך לימוד הסטוריה מוסיף בעבודת ה'? לדוג' מלחמות חניבעל, או איך מדינה כלשהי הוקמה?
תודה רבה...

מס' שאלות

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. תימני שהולך עם טלית קטן. האם הפתח שנמצא בטלית נחשב למדידה של אמה אורך? (לדעת מרן השו"ע מקיימים מצות עשה מהתורה בטלית קטן, למרות שאין בה עיטוף)
2. כבודו כתב: "לפי מורנו הרב יוסף קאפח בשיטת רבינו, ההבדלה היא מדרבנן." יש לי קושי! מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א אמר בשיעורו בלווין שההבדלה היא היא מצוה מהתורה, והוא מסתמך על דברי הרמב"ם. כיצד שני הרבנים הגאונים הבינו בצורה שונה את דברי הרמב"ם?
3. המשנה אומרת:"עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי". האם זה בגדר המלצה, או בגדר הלכה?

שלש עשרה מידות

לכבוד הרב,
שלום וברכה.
לאחר עיון, העלתי שלרבנו זה סדר שלש - עשרה מדות רחמים: ויעבר ה' על פניו - ה' לא נתן למשה את השגת פניו ונתן לו השגת תיאוריו (יסו"ת א י - יא, מו"נ א, כא) ויקרא ה' (שו"ת רבנו רסז, רס"ג כאן, רב ניסים גאון שהובא בתוס' ר"ה יז

שאלות שונות במשנת רבינו

לכבוד הרב,
שלום וברכה.
שאלותיי:
א. האם הרב מכיר את דרכו של שמואל דוד לוצאטו (שד"ל), האם רבינו היה מסכים לחלק מדעותיו (הטוב אינו טבוע באדם מראשיתו, התנגדות לקבלה, הכנסת תיקונים בתנ"ך, פירוש לתנ"ך שלא ע"פ השכל ועוד)?
ב. האם, ע"פ רבינו, התורה תתאחד יום אחד עם השכל או תחושת החוויה הבלתי אמצעית האנושית, בדוגמת אברהם אבינו ש"אב לא לימדו ורב לא היה לו, ומהיכן למד את התורה, אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כשני רבנים ומלמדות אותו תורה וחכמה" (ב"ר סא, א)?

הסוד

שלום לרב, שמעתי את שיעורך בנושא "אל יפתח פה לשטן" ו"ברית כרותה לשפתיים". הרמב"ם לא הזכיר בספרותו את כל הדברים הנזכרים. אך אולי ניתן להסביר את השימוש בכוחות הנ"ל על ידי כוח המשיכה. אם הרב מכיר יש ספר שנקרא "הסוד" שמתייחס באופן ישיר ל"חוק ההימשכות" (The Law of Attraction). חוק ההימשכות אומר שאם אנו חושבים על דבר מה מסוים, אנחנו בעצם יוצרים אותו ומאוחר יותר אף נזכה לראותו בחיינו האמיתיים. האם לא ניתן להסביר את הכוחות הנ"ל ככוח המשיכה או כ"תחשוב טוב יהיה טוב" והפוך גם לשיטת הרמב"ם?

מספר שאלות - בריאת העולם

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. האם כתוב בגמרא או במקורות אחרים, מה היה לפני בריאת העולם?
2. לפי הבנתי בכל יום הקב"ה ברא דבר חדש: ביום הראשון את האור ואת החושך. ביום השני את השמים שהבדילו בין המים התחתונים לעליונים. ביום השלישי דשא ועצים. ביום הרביעי מאורות. ביום החמישי עופות ודגים. ביום השישי חיות והאדם. באיזה יום נבראו המים והיבשה? בפסוקי הבריאה הם מופיעים, אבל לא מוזכר מתי הם נבראו.

מכתב שפרסם הרב אלנקווה

מעשה ששמעתי מתלמידי ששמע ברדיו מישהו שסיפר כי השבוע בזמן הלחימה בעזה הסתערה מחלקת חיילים מובחרת על איזה בית כדי לחסל מחבלים ולפתע ירדה מלמעלה אשה זקנה הנראית כערביה ואמרה לקצין שלא יכנסו לבית זה כי יש שם מנהרות ורוצים לחטוף חיילים. החיילים הרסו מבחוץ את הבית והתקדמו בכפר והגיעו לבית אחר מרוחק מהראשון ושוב אותה זקנה אומרת לקצין אל תכנסו פנימה כי יש כאן מארב שרוצים לחטוף חיילים. הקצין נדהם וחשב שהוא חולם אמר לה הרי את היית שם בבית הקודם? איך הגעת לכאן? מי את? והיא ענתה לו : אני רחל האמא שלכם באתי לשמור עליכם ונעלמה ....

Subscribe to עיקרי האמונה