דילוג לתוכן העיקרי

עונש לצדיק בעולם הבא?

שלום לרב האם לפי הרמב"ם יש בעולם הבא שילוב של עונש ושכר לאחר מיתה? עונש על עבירות שהצדיק עבר ואח"כ יקבל את שכרו? או שיש רק שכר או רק עונש בלבד ללא שילוב? אני שואל כי ראיתי בהלכות תשובה שהרמב"ם אומר שיש שכר לצדיק ולא מזכיר שיש לו עונש, ועונש לרשע ולא מזכיר שמקבל שכר בעולם הבא.
תודה רבה.

בית המקדש ומשיח

לכבוד הרב האם לשיטת הרמב"ם יתכן שבית המקדש יבנה קודם למלכות בית דוד, או שדעתו היא שחייב להיבנות אך ורק על ידי המלך המשיח? אמנם בירושלמי כתוב שבית המקדש יבנה קודם למלכות בית דוד. מצד שני בהלכות מלכים פרק יא הרמב"ם אומר שמשיח יבנה בית המקדש. מצד שלישי בפרק י"ב הוא כותב שלא נדע איך יהיו הדברים עד שיהיו, ולא ברור האם זה רק על סדר ביאת אליהו הנביא וכיו"ב או גם על העניינים שבפרק י"א. השאלה היא האם הרמב"ם בפרק י"א התכוון להכריע הלכה בעניין ולקבוע שהמקדש יבנה בהכרח רק על ידי המשיח, או שלשיטת הרמב"ם גם בעניין זה לא נדע איך יהיה עד שיהיה?

הודיה על חסדי ה'

שלום כבוד הרב!
בעקבות שינויים בעיסוקים שלי ושל בעלי, היינו צריכים למצוא דירה במיקום נוח לצורך נסיעות ומעון לילדה, וכן במחיר מינימלי כי אין לנו אפשרות אחרת. היינו מאוד מוטרדים מכל הצרכים הללו, ובסופו של דבר, ישועת ה' כהרף עין, קיבלנו הצעה לדירה במקום קרוב מאוד למקום עיסוקי, וממש בזול. יש לי רצון להודות לקב"ה על חסדיו הגדולים ואני אשמח מאוד אם הרב ידריך אותנו אילו מעשים אנו יכולים לעשות על מנת להגיד
תודה לקב"ה.

השקפת אמונה

לכבוד הרב שלום. שאלתי עוסקת בנושא מסעי בני ישראל במדבר וכניסתם לארץ. מקובל לחשוב שבני ישראל נענשו באי כניסתם לארץ אלא רק כעבור 40 שנה בגלל חטא המרגלים ובגלל בכיית החינם שבאותו הלילה. אך בפסוק אחר בתורה "אני לא זוכר במדויק" מצויין שבני ישראל לא יכנסו לארץ "כי לא שלם עוון האמורי עד הנה" ז"א יש עוד קרדיט כביכול לגויים שבארץ וסאתם עדיין לא התמלאה כדי לסלקם מהארץ. אם כן כיצד שתי הגישו משתלבות זו בזו האם בני ישראל לא נכנסו לארץ בגלל חטא המרגלים או בגלל שהעמים בארץ עדיין לא היו בשלים מספיק? אשמח לתשובה כל טוב.

חוסר מזל

לכבוד הרב היקר שלום. אני בן 27 סטודנט, מסורתי "משתדל טלית ותפילין". אני לא רוצה להישמע כבכיין אבל אני חש שבתקופה האחרונה "שנתיים" אני חש בחוסר מזל, ברוך השם אני בריא וחי עם משפחה תומכת ודואגת השי"ת וכו'. ויכול להיות שיצחקו עליי על מה שאספר כאן. אני נכשל במבחנים באקדמיה "למרות שאני מתכונן אליהם", ואילו חבריי הטובים שפחות טובים ממני מוצאים ציונים טובים "שלא יתפרש חלילה שעיניי צרות עליהם" בנוסף לכך אני גבר שנראה לא רע "סליחה על היהירות" ועדיין איני מוצא זוגיות ראויה ואילו עבודה קבועה. מה עליי לעשות יישנם ברכות או תחינות לקב"ה, אני מרגיש שמזל רע רובץ על ראשי, תהילים מסוימים,?

מידת ביטחון - מעלת ההפקדה

שלום וברכה" מארי רצון ערוסי" שאלתי לא קלה ומעמיקה. בישיבתי למדתי בעיון את הספר "המספיק לעובדי ה"' מאת בן הרמב"ם. הנושא האחרון עליו מדבר המחבר הוא הדרגה האחרונה במידת הביטחון. במעלת ההפקדה. בה אתה שמח בכל מצב ומצב שה' מניח אותך בו. עיינתי במשך שעות רבות בספרים רבים ולא מצאתי תשובה לשאלתי: דוד המלך בוודאי הגיע בבודת ה"' לדרגה האחרונה במידת הביטחון" כפי שרואים בפס'. כיצד הוא מתפלל "הצילני מרודפיי כי אמצו ממני– ויש עוד רבים.
תודה מקרב לב" אלעד

הוכחת הראשונים למציאות ה'

שלום וברכה מארי השאלה הבאה עמוקה מעט. הרמב"ם וראשונים, מבססים את ההוכחה למציאות הבורא ע"פ ההנחה שהקב"ה מסבב את הגלגל התשיעי בכח שאין לו קץ. כיום ידוע שאין עובדה זו נכונה. האם יש תחליף להנחה הבסיסית (סיבוב הגלגל) למחקר המוביל להוכחה על מציאות ה'? האם הכח המסובב את האלקנרונים שבאטום? הכח שנותן את כח המשיכה לכוכבים? אודה על גילוי חכמתך בעניין כי נבוכותי.

קיום מצוות התורה

שאלתי לכבוד הרב הנה מדוע אין אנו שומעים קול גדול יוצא מקרב חכמי העדה, הקורא לנו לקיים את כל מצוות התורה בכללותם, והיינו לבנות את הבית ולהקים את הסנהדרין. או לפחות להתחיל בבניית תשתית לכך (תשתית רוחנית ואירגונית, וכל אשר ניתן לעשות על מנת לקיים רצון ה'). יסלח לי הרב אם נשמעת נימת ביקורת ממני כלפי גדולים וקדושים ממני. אך זאת תחושתי, ונושא אני אותה עמי וגורמת לי לחוסר נוחות גדולה.

Subscribe to עיקרי האמונה