דילוג לתוכן העיקרי

רוח הקודש

לכבוד הרב הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מתאר את מדרגות הנבואה ורוה"ק. ישנה מדרגה ב שהיא מדרגת המדברים ברוה"ק כדוד המלך, שלמה ודניאל.
1. האם מדרגה זאת זהה למה שאמרו חז"ל בבבא בתרא יב שנבואה ניתנה לחכמים?
2. האם במדרגה זאת יכולות להיות טעויות?
3. האם הדברים שאומרים אותם האנשים שהגיעו למדרגה זאת נאמרים מחכמתם? האם דוד המלך יכל לכתוב בתהלים דבר שהוא בעצמו לא יודע? האם יש קשר כלשהו בין חכמתו ורגשותיו של המדבר לבין דבריו או שזה דבר ה' נטו? נביא למשל מעביר חזיון שהוא דבר ה' ללא קשר לחכמתו או לרגשותיו

קירוב לדת

שלום רב,
רציתי לדעת איך אני יכול לגרום לאשתי אהובתי, להתקרב קצת יותר לדת ולהרגיש כמוני. אני בא מבית דתי והיא קצת פחות, אך אני רוצה שאשתי תצטרף אלי. ולא נראה לי שאם אכפה עליה את העניין היא תרצה. היא מראה לפעמים גינוני אנטי...
תודה רבה מראש

עבודת ה'

שלום הרב.
קשה לי לנסח את השאלה אבל אני מקווה שהיא תהיה מובנת דיו; אני מניח שהרב סובר כי אין לעבוד את ה' כרובוט בלי להבין דבר, וכן כאדם שעובד את ה' בלי מחשבה על מעשיו. האם לדעת הרב ה (") חזרה בתשובה (") של רבים שהולכים לעבודת ה' מסיבות רבות אך לא ממחשבה אמיתית ומעיסוק במורכבויות -
א. האם היא חזרה בתשובה שאנו רוצים בה או שהיא בדיעבד?
ב. האם עדיף להחזיר אנשים בתשובה חרף העובדה כי לא יעבדו את ה' אחרי חשיבה שהביאתם למסקנה כזו, או שמא עדיף שיחזרו בתשובה רק אחרי שהם מבינים למה הם עובדים את הקב"ה והגיעו למסקנה כי זה הדבר הנכון לעשות?
תודה מראש ומצטער על הסיבוך...

יעקב אבינו לא מת

שלום כבוד הרב ידוע שרש"י בגמרא בתענית ה, ב מפרש את דברי הגמרא שיעקב אבינו לא מת כפשוטם, וסובר שהכל היה דמיון ובאמת יעקב חי לעולם. וזה סותר את פירושו לפרשת ויחי! הרי בתחילת פרשת ויחי רש"י כותב בפירוש שיעקב אבינו נפטר. ואחר כך כותב שיעקב חי קמ"ז שנה (בניגוד למה שמפרש במסכת תענית שיעקב חי לעולם) ודומני שלאורך הפרשה יש כ5 פעמים בהם רש"י מזכיר בפירוש את מותו של יעקב אבינו. ובלשון "מת".

אמונה

כתוב בתורה אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוקים ..
1. איך הוא ראשון ..?
2. מתי הוא יצר אותנו... כתקופת זמן יחסית לשאר היקום ...?
3. ואם הוא לא יצר אותנו באותו זמן של שאר היקום ... אז למה לקח לו כ"כ הרבה זמן להחליט ליצור אותנו .? הרי יש עדויות מדעיות ( לפי שיטת תיארוך עפ"י פחמן ) שיש לפחות הפרשים של כמה שנים בין מעשה בראשית לשנים שהם תיארכו ... וגם אם נאמר שהשיטה לא מדוייקת אפילו בסטייה של כמה שנים עדיין ההפרשים גבוהים. ולעוד נושא ...
4. מה הכוונה לומר אני אחרון .. האם הוא האלוקים האחרון שנשאר .. או שהוא היצירה האחרונה שנשארה?

ב"ה, בס"ד

לק"י לכבוד מה"ר רצון ערוסי, שלום. לפי דעת הרמב"ם הרצון האלוהי נקבע בששת ימי בראשית ואינו מתחדש בכל רגע, והוא הסיבה ליסוד של שכר ועונש. האם לפי"ז נלמד שיש "בעיה" באמירת או כתיבת "בעזרת ה"' או "בסייעתא דשמיא"? בתומ"ר.

בקשת טובה

שלום הרב.
לו יצויר ופלוני הוא אדם בעל זכויות (עקב מעשים טובים שהוא עשה) והוא זכאי לטובה מסוימת (לדוגמא, מציאת רכב נדיר וזול)- האם כאשר אותו בן אדם יתפלל או סתם ירצה לקבל טובה אחרת (זכיה בלוטו)- האם הוא יקבל מה שהחליט הקב"ה ומה שמגיע לו או שהוא יקבל עפ"י תפילותיו או רצונותיו?
ב. האם האדם שולט על השכר (או הטוב בעוה"ז) שיקבל?
בתודה מראש...

קריאת תהילים

שלום לכבוד הרב שליט"א! יש לי שתי שאלות בנושא:
1) אני נוהג לקרוא תהילים של יום. האם יש לקרוא אותן לפני הנחת תפילין (על מנת להקדים שבח לתפילה) או לאחריהן (עם התפילין עלי)?
2) אני רואה שיש בקשות רצון לפני ואחרי התהילים. האם אני יכול לא לקרוא אותן משום שאני מעוניין שבקריאת התהילים לא תצא לי מזה תועלת אישית או הרגשה כאילו אני עושה מו"מ עם הקב"ה (אני אקרא תהלים וכשכר תתן לי/לנו כך וכך) אלא לקרוא תהילים לשם השבח לקב"ה בלבד. האם אני נוהג נכון? מצפה באהבה לתשובה יוסף

Subscribe to עיקרי האמונה